#231722
rivejernet

Finansankestyrelsen er ved at undersøge sagen hvorvidt Nordea ikke længere er under lov om dansk finansiel virksomhed. Når der er kendelser fra Datatilsynet og Finansankestyrelsen kan vi tale om “virkligheden”..
.Jeg har på skrift fra Nordea at de fik tilladelse til at sælge porteføljen af finanstilsynet ( hvilket er i modsætning til Erhvervsankestyrelsen kendelse fra 2005.) Citat ” Nordea blev med virkning fra 2 januar 2017 en filial af af Nordea Bank AB (publ). Sverige. I henhold til FIL& 1, stk 4 gjaldt de danske videregivelsesregler i FIL & 117 ff. IKKE for Nordea som filial af svensk virksomhed…Att: Christian la Cour Nordea 1 marts 2019 …Aftalen er ikke offentlig kendt men en intern aftale mellem finanstilsynet og Nordea. ( kan dokumenteres)