#231720
morsdreng

Helkundebetragtningen betyder, at det enkelte bankprodukts nærmere vilkår har sammenhæng med kundens øvrige bankprodukter i samme bank – og er noget helt andet end om spørgeren er HEL-kunde i banken og må have sin lønkonto i en anden bank, om end det kan være et vilkår, at det må han ikke.

I øvrigt er det slet ikke det sagen drejer sig om. men om Jyske Bank/BRF kan betinge sig, at kunden i hele realkreditlånets løbetid forbliver kunde i Jyske Bank. Jeg mener fortsat, at denne bestemmelse sandsynligvis vil blive tilsidesat hvis den indbringes for Det Finansielle Ankenævn eller forbrugerombudsmanden.

Trådstarter kan fravælge Jyske Bank og dens betingelser ved at optage lånet et andet sted, eller optage lånet og håbe på, at bestemmelsen bliver tilsidesat af Ankenævnet/forbrugerombudsmanden hvis banken på et senere tidspunkt går brug af denne. Øvrigt bør man også undersøge ordlyden af Jyske Banks kundeaftale, som der henvises til.