#231715
Michael

Ingen her kender din sag i detaljer, men ud fra dit indlæg kan man konkludere, at kreditor har taget udlæg i din bil via fogedretten og så er svaret ganske klart: Ja, bilen kan tvangssælges medmindre det er en decideret handicapbil indrettet til dit særlige behov. Nu er der så allerede foretaget udlæg og så må man formode, at fogedretten har vurderet din bil som egnet til tvangssalg