#231712
morsdreng

Helkundebetragtningen der betyder, at det enkelte bankprodukts nærme vilkår har sammenhæng med kundens øvrige bankprodukter i sammen bank accepteres IKKE af forbrugerombudsmanden, om end branchen fortsat lægger en vis vægt på helkundebetargtningen. (Kreditretten 3. udgave, hvorefter helkundebetragtningen også savner juridisk relevans).

Det fremgår også at forbrugerombudsmandens holdning, at vilkår om at banklån kan opsiges på grund af forhold hos andre end låntager, f,.eks. kautionister og pantsættere, bør tilsidesættes. Da det ikke er banken som er yder realkreditlånet må et vilkår om, at skyldner ikke må flytte bank i realkreditlånets løbetid, være stillet af BRF og ikke af banken.

Pengeinstitutankenævnet har dog accepteret, at et banklån kan opsiges på grund af skyldners misligholdelse af andre forpligtelser overfor banken.

Siden år 2000 har pengeinstitutankenævnet (nu Det Finansielle Ankenævn) i kun 3 afgørelser behandlet spørgsmålet om helkundebetragt- ning, som blev tilsidesat på grund af uklarhed og upræcished i bankens bestemmelser,

Selv uden at kende den nøjagtige ordlyd, vil en bestemmelse om at engagementet kan opsiges, hvis kunden flytter sit realkreditlån eller sit banklån sandsynligvis blive tilsidesat af Det Finansielle Ankenævn og/eller af forbrugerombudsmanden, såfremt spørgsmålet måtte blive indbragt for de pågældende.