#231702
Krisser

Der er ikke som sådan nogen forskel på frikort og det normale skattekort. Frikortet betyder bare, at bundfradraget bruges hurtigst muligt, i stedet for at blive fordelt ud over året. Hvis indkomsten er under bundfradraget er der ikke nogen praktisk forskel. Hvis indkomsten overstiger bundfradraget, vil nettolønnen i årets sidste måneder være væsentligt lavere end i de første, da der ikke længere er noget bundfradrag. Uanset bundfradraget, skal der stadig betales arbejdsmarkedsbidrag af lønindkomst.

Renteindtægter er kapitalindkomst, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af denne. Kapitalindkomst og lønindkomst indgår begge i den skattepligtige indkomst. De bliver i nogle situationer beskattet forskelligt (for eksempel ved negativ eller høj, positiv nettokapitalindkomst), men disse situationer er næppe relevante i dit barnebarns situation.

Aktieudbytter og realiserede kursgevinster på aktier er aktieindkomst, og beskattes efter et helt andet system. Bundfradraget kan derfor ikke bruges overfor disse.