#231699
morsdreng

https://tax.dk/pjecer/boerneopsparing.htm

Der er ikke skattefradrag for de indbetalinger, som foretages på en børneopsparing. Derimod er renter af en børneopsparingskonto skattefri. Såfremt midlerne i stedet er placeret i værdipapirer, er renter, udbytte og kursgevinster også skattefri.