#231696
morsdreng

Som udgangspunkt vil en långiver naturligvis have sit tilgodehavende fuldt tilbagebetalt med den aftalte rente.

En professionel långiver ved naturligvis, at det ikke altid er muligt, og må i så fald acceptere, at skyldner kun betaler og forrenter en mindre del af gælden, hvorefter kreditor bortakkorderer/giver saldokvittering på den resterende del af sit tilgodehavende. Det forudsætte at skyldner betaler alt hvad han kan og kun overlades det minimale til dækning af faste udgifter, leveomkostninger m.m. Ingen kreditor kan acceptere kun at få betalt en del af sit tilgodehavende, blot for at debitor kan leve over evne på kreditors bekostning.

Man skal derfor kunne lægge et budget over indtægt og udgifter for at konstatere, hvad skyldner kan betale til kreditorerne, og her er det et problem, at du er under under revalidering. Derfor kræver man også ved en offentlig gældssanering, at dine økonomiske forhold er afklarede.

Du må derfor vente med offentlig gældssanering eller med en akordordning med dine kreditorer indtil dine fremtidige arbejds og indkomstforhold er afklarede.