#231686
J Larsen

Da alle garantbeviser er lavet om til aktier, og de har fået lov til at blive aktie selskab, så er det vel lovligt.

Du kan også vende det om, nu kan du få 67% af den pålydende værdi, før kunne du ikke komme af med dem.