#231671
Jen

Hej Henrik (2)

Når i får henvendelsen fra Nowell omkring hvor meget i skylder dem, skriver i tilbage, vi kan se i har fået udleveret fortrolige oplysninger. om et banklån jeg har i Nordea Bank.
Banklån Kan ikke sælges til privat firma, idet lånet er omfattet, Lov om finansiel virksomhed §117 stk 1. Hvis i mener, at i har fået Dispensation for loven, vil jeg gerne se Finanstilsynets accept af salget af lånet.