#231620
morsdreng

1. Når du skifter Bank er historikken i din nuværende bank uden betydning. Banken har tavshedspligt og kan og vil derfor ikke oplyse noget som helst til din kommende Bank.

2. Den nye Bank vil kræve, at du indleverer dokumentation for dine økonomiske forhold i form af lønsedler og årsopgørelser, personlige skatteoplysninger og forskudsregistreringer fra SKAT. Man vil derfor kunne se din kassekredit og evt. øvrig gæld. Da kreditten i dag kun er på 12.000 kr. og din opsparing på 80.000 kr. Vil det sandsynligvis ikke give anledning til nogen bemærkninger fra bankens side

I øvrigt er en kredit på 12.000 ingen ting set med bankens øjne. Det vigtigste er en positiv egenkapital, hvilket du har med en opsparing på 80.000 kr. en gæld på kun 12.000 kr. samt et tilfredsstillende rådighedsbeløb efter køb af huset.