#231590
morsdreng

En børneopsparing skal være bundet i mindst 7 år, kan tidligst udbetales når barnet fylder 14 år og skal senest udbetales inden udgangen af det år hvor den unge fylder 21 år.

Indeståendet på kontoen kan kun hæves ved bindingsperiodens udløb uanset om der gives afkald på renter. Så længe børneopsparingen er bunden kan pengene IKKE hæves og derfor kan Kommunen naturligvis heller ikke kræve, at pengene på børneopsparingen skal bruges inden der kan ydes kontant- eller uddannelseshjælp.

Er børneopsparingen og dennes binding udløbet, er der tale om en almindeligt konto med et indestående i dit navn, som du – efter dit fyldte 18 år og når du dermed er økonomisk myndig – kan bruge som du har lyst til. Derfor kan Kommunen naturligvis også forlange, at du bruger af pengene inden de skal yde dig hjælp. Du kan på nettet finde de nærmere betingelser og størrelsen på de beløb som holdes udenfor når der ydes uddannelseshjælp.

Nærmere kan svaret ikke blive, uden at kende din nuværende alder, størrelsen på indeståendet på børneopsparingen og om bindingen af denne er udløbet og i givet fald hvornår?