#231457
Krisser

Der var ikke noget i Kartoffelkuren der gjorde det mindre attraktivt for banker og kreditforeninger at udlåne penge. Til gengæld blev det dyrere at låne, hvilket reducerede størrelsen på de lån som en given husholdnings økonomi kunne bære. Merudgiften var dog ens for alle for forbrugslån, og for personer med meget høj indkomst vil indførslen af mixlån umiddelbart have reduceret realkreditlånemulighederne procentuelt mere end for personer med gennemsnitlige indkomster (grundlæggende leveomkostninger stiger generelt kke lineært med indkomsten, så personer med høj indkomst har råd til at bruge en større andel af deres disponible indkomst på lån).