#231430
Michael

Det er fuldstændig ligegyldigt hvilke lovændringer man indfører for kreditorerne for de vil altid finde en omgåelse. Eksempelvis kan en maksimal rente omgås ved at stiftelsesomkostningerne hæves kraftigt. Derved kunne man beholde renten under lovkravet og stadig tjene det man gør i dag.

Løsningen i stedet er – som jeg også har skrevet herinde før – at fastsætte en lovbestemt grænse for hvor stor en gæld uden tinglyst sikkerhed private mennesker må have. Det kunne fx. være 1/3 af årsindkomsten før skat så tjener man 300.000 årligt må man max. have forbrugsgæld for 100.000 kr. Det er enkelt at administrere og vil uden tvivl forhindre mange i at forgælde sig. Der må i sagens natur være nogle undtagelser for reglen fx. i tilfælde af tvangsauktion eller konkurser, men i hovedreglen skal det være som her beskrevet.