#231429
morsdreng

Spørgsmålet om en maksimalrente på lån, som man i øvrigt har i flere andre lande, har været oppe at vende flere gange, senest for ikke ret lang tid siden. Der har ikke været politisk flertal for sådan en løsning, selv om dette vil være en meget bedre løsning end den tænkepause som blev indført for nogle år siden og som udbyderne af kviklån for øvrigt hurtigt fandt ud af at omgå.

Ved indførelse af en maksimalrente vil man tvinge låneudbyderne til at foretage en seriøs og kvalificeret kreditvurdering, da der ikke længere vil være en stor renteindtægt til at kompensere for en manglende eller mangelfulde kreditvurdering. Man har allerede procesrenten på p.t. 8.05% som gælder for bl.a. domme og pengekrav hvor der ikke i forvejen er aftalt en rente. Hvor høj en maksimalrente skal være er en politisk beslutning, men selv en 4-5 dobling vil være en kraftig beskæring af de højeste renter som kræves i dag,