#231428
morsdreng

Du oplyser at i har formuefællesskab i jeres ægteskab. Det betyder at din bodel er på netto +165 tkr (+225 – 60), mens hans bodel er negativ med 350 tkr.

Da det kun er den positive bodel som deles og IKKE den negative, skal du i tilfælde af skilsmisse betale din mand ½-delen af din nettoformue ellert 82,5 tkr, mens hans gæld ikke vedrører dig. Det vil principielt ikke ændre sig væsentligt, fordi du bruger din formue på 225 tkr. til køb af hus i dit eget eller i begges navn.

Spørgsmålet kunne og kan løses ved at dine 225 tkr gøres til dit særeje. Om dette, oprettelsen af et indbyrdes gældsbrev eller noget helt 3. er den bedste løsning bør du drøfte med en advokat. I øvrigt kan ægtefæller indbyrdes indgå gyldige aftaler, hvorfor gældsbreve mellem ægte- fæller absolut ikke ligegyldige.

Da I har fælles barn og han har særbørn, bør der oprettes gensidigt testamente i forbindelse med jeres køb af hus. Er der IKKE lavet testamente arver du og hans børn hver ½-delen af hvad din mand efterlader sig når han dør. Sker dødsfaldet i dag, vil der ikke være noget at arve, men det er forhåbentligt anderledes den dag dødsfaldet sker. Til den tid skal du betale ½-delen af hvad din mand efterlader sig til børnene . Da 2 af børnene er særbørn, har du ikke automatisk ret til at hensidde i uskiftet bo. Det er derfor slet ikke sikkert at du efter dødsfaldet har råd til fortsat at bo i huset. Princippet vil i store træk være det samme hvis du dør som den første men den forskel, at din ægtefælle og dine børn arver dig. Det er derfor særdeles vigtigt at sikre hinanden ved oprettelse af et gensidigt testamente.

Du skal en tur forbi advokaten for at få løst dine og jeres problemer.