Forside Fora Privatøkonomi Nordea ikke længere under dansk finanstilsyn efter det blev svensk/finsk Nordea ikke længere under dansk finanstilsyn efter det blev svensk/finsk

#231398
rivejernet

Tilføjelse; Nordea havde underskrevet et salgsdokument til Lindorff et halvt år før overtagelse. De kunne ikke sælge portefølje på 40.000 fordringer før det blev svensk. I den periode påstod Nordea at de ikke havde solgt fordringen til Intrum men at det blot var deres samarbejdsparter. Men det hele var planlagt fordi de vidste at de ifølge dansk finanstilsyn ikke måtte sælge fordringer før fordringen havde været offentlig kendt, fastslået ved en dom. Der gælder andre regler med hensyn til salg af personoplysninger efter det ikke længere var Nordea dk, men svensk. Konsekvensen af dette er, at der ikke længere er klageinstans, hverken til finanstilsynet, politiet, pengeinstitutankenævnet eller ombudsmanden. Det vil i det hele store sige, at kunderne også er blevet total retsløse efter dansk datalovgivning.