#231351
Krisser

thsv
Fradragsværdien af renterne er omkring 3600 kroner. Fordelen ved at forskudsindberette renterne er dog begrænset til nettorentebesparelsen på at afdrage 300 kroner mere om måneden, hvilket er cirka 50 kroner.

Det er rigtigt at renterne giver fradrag når de bliver betalt senere, men det sker først senere. Skatten af afkastet på investeringen bliver til gengæld opkrævet løbende (eller ved salg, hvis det er en udbyttebetalende investering), så rentes-rente-effekten er lavere på investeringen.