#231349
thsv

Krisser, skatteværdien af 12.000 kr i renter, som du udregner der er altså en del højere, da renteudgifter gn.snitlig er 33,6% værd for de første 50.000 kr pr. person. Så det rigtige tal er nærmere 4.000 kr mere udbetalt.

Udregningen til at det skulle svare til 5,2% i renter forstår jeg heller ikke, man får jo rentefradrag senere, når man begynder at afbetale.

Modregnes SU-lånet med fuld værdi?
Eller er det nærmere den ydelse man betaler på lånet, der skal være en del af budgettet?

Investering med en tidshorisont på 3-4 år er nok lige i underkanten, men via Nordnets månedsopsparing (uden købskurtage) kan du da placere dem i et index, det giver normalt mere end du kan få i en bank.

https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-under-uddannelse/Studiegaeld-oversigt/Studiegaeld-tilbagebetaling

Du kan godt indbetale et stort ekstraordinært afdrag på dit SU-lån og indgå en aftale om at afdrage resten, det giver i mine øjne god mening med den relative høje rente (de 4%) der tilskrives under uddannelsen.