#231348
thsv

Der er ingen, der kan gætte hvad du har betalt i renter på din gæld.

Har du f.eks. betalt renter på i alt 30.000 kr i 2018 vil du få ca. 10.000 kr tilbage i skat, afhængigt af din bopæl og medlemskab af folkekirken.
Kommer dine renter over 50.000 kr for 2018 vil skatteværdien herover kun være ca. 26% i stedet for de 33%.
Men dette er selvfølgelig under forudsætning af at der ikke står noget om renteudgifter og at resten af dine poster passer.

Ja, det kan give god mening at skrive renteudgiften ind på forskudsopgørslen for 2019, så får du mere udbetalt og kan hurtigere afdrage mere af den dyre gæld.