#231326
thsv

Restgælden efter 4 år vil være præcis den samme nemlig 101.090 kr, idet jeg beregner forhandlerens ydelse til 2.191 kr med Excels formel.
Forhandleren har et noget højere stiftelsesgebyr og renter giver jo ca. 1/3-del tilbage i skat, hvilket er en fordel ved DiBas lån.
Så hvis vi regner med indfrielse om præcis 4 år vil DiBa være omkring 700 kr billigere i alt: 202.644 mod 203.381, beregnet som restgæld plus sum af nettoydelser og det oplyste tillæg for indfrielse.

Regner du sitedet med 5 års ejerskab vinder forhandlerens lån med små 300 kr.