#231250
morsdreng

Hvis man ikke kan blive enige om delingen af aktiverne, herunder hvilke aktiver og passiver, der tilhører den enkelte, er der i visse situationer mulighed for at få hjælp til deling hos Skifteretten.

I ægtefælleskifteloven er der en bestemmelse om, at loven også kan finde anvendelse ved opløsning af ugifte samlevendes sameje af flere aktiver. Det afgørende er således om der er et bo.

Det er således afgørende for om skifteretten kan involveres, om der er et eller flere aktiver, som man er uenige om. Der skal nemlig mere end et aktiv til, før der er tale om et bo. Hvis man f.eks. kun er uenige om, hvem der ejer huset, kan man ikke få hjælp i Skifteretten, idet der alene er tale om et enkelt aktiv. Er man derimod uenige om hus, bil og indbo, vil man kunne få sin sag behandlet ved Skifteretten.

Gå til advokat, at involvere Skifteretten er den absolut sidste løsning. I øvrigt fremgår det IKKE af trådstarters indlæg, at man ejer flere aktiver i fællesskab, hvis deling man er uenige om.