#231220
morsdreng

Hvis en bank indløser en check kontant eller tillader at der disponeres over det indsatte checkbeløbet løber den en kreditrisiko indtil der er sikkerhed for, at checken ikke bliver returneret på grund af manglende dækning eller falsk underskrift.

Da der endnu fandtes danske checks fik indløsende bank typisk besked om returneringen pga. manglende dækning på 3 bankdag efter indløsningsdagen, hvilket var til at overse rent tidsmæssigt.

Er der tale om en udenlandsk check er der reglerne i det land hvor det betrukne pengeinstitut er beliggende som afgør, hvornår checken kan returneres. I nogle lande kan returneringen ske længe efter at checken er blevet bogført på checkudstederens konto, ligesom postgangens tidsmæssige forløb også spiller en rolle.

Derfor har de fleste banker forretningsgange hvorefter man kun indløser checks fra kunder som vurderes at kunne holde banken skadesløs, hvis checken senere skulle vise sig at blive returneret pga. manglende dækning eller falsk underskrift. I modsat fald tages checken til inkasso og beløbet indsættes først på indløseren´s konto, når den indløsende bank har fået betalt checken.

Derfor har Jyske Bank sandsynligvis taget checken til inkasso og indsat beløbet efter at den selv havde fået checken betalt. Hvorfor det kun har taget 5 dage i Danske Bank er det umuligt at svare på. Hvis trådstarter er kunde i Danske Bank, kan banken have vurderet, at han vil kunne opfylde bankens regreskrav hvis checken senere måtte blive returneret, men i så fald er checken endnu ikke blevet endeligt indløst, alternativt kan der være en fejl at checken ikke er blevet taget til inkasso.

Trådstarters spørgsmål om der er banken som kan gøre det på en uge kan næppe besvares. Drejer det sig om en større canadisk check skal man ikke påregne at få denne indløst og udbetalt straks i et pengeinstitut hvor indløseren ikke er kunde. I øvrigt må det også være i trådstarters interesse at få sikkerhed for, at checken er endelig indløst og ikke længere kan returneres pga manglende dækning eller falsk.