#231124
Krisser

Du kan låne op til det niveau hvor realkreditlånet ved lånoptagelsen når 80 procent af realkreditvurderingen på tidspunktet på lånoptagelsen, for obligationslån divideret med kursen, og oprundet til nærmeste 1000 kroner.

Eksempel:
I aftaler et projektkøb til 2 000 000 kroner. Der udstedes et ejerpantebrev til ejerforeningen på 50 000 kroner. Efter lejligheden står færdig året efter, er priserne på ejerlejligheder faldet med 20 procent. Lejligheden vurderes derfor til 1 600 000 kroner. I optager et obligationslån hvor kursen er 98, og omkostningerne på 30 000 kroner.

Jeres realkreditlån kan nu være på:
(1 600 000 * 80 % – 50 000) / 0,98 = 1 256 000 kroner

I får udbetalt:
1 256 000 * 0,98 – 30 000 = 1 200 880 kroner

Jeres egenfinansiering i eksemplet skal derfor være 799 120 kroner, eller omkring 40 procent, for at undgå et banklån.