#231092
morsdreng

Din beskrivelse tyder på, at din bank har misforstået og overspiller sin rolle i forbindelse med hvidvaskningsloven.

Banken er lovmæssigt forpligtet til at overvåge sine kunder i det omfang det er nødvendigt for at opfylde hvidvaskningslovens bestemmelser, men det har ALDRIG været lovens mening, at en privatkunde skal dokumentere almindelig dagligdags kontanthævninger eller mindre overførsler til udlandet. Det væsentligste for banken er princippet om “kend din kunde”, som er forudsætningen for at banken kan reagere når og hvis der er forhold som falder udenfor normalbilledet.

“Britta-sagen” hvor millionbeløb er overført til en lønmodtager falder udenfor normalbillede, hvorfor banken skal indberette overførslerne til Hvidvasksekretariatet/Bagmandspolitiet, hvilket øjensynligt også er sket et vis antal gange. I en anden sag havde en lønmodtager tilladt at hans konto blev anvendt til indsættelse af betalinger for varer som andre personer i bedragerisk hensigt havde sat til salg på nettet. De 10 -20 indbetalinger fra forskellige personer fald udenfor normalbilledet og banken indberettede derfor en mistanke om hvidvask/kriminalitet.

Hvis du har mod og overskud til det kan du klage til banken, så den meningsløse og grænsende til det chikanøse adfærd kan blive ændret