#231046
morsdreng

Der er en udbredt at lave en oversigt over de samlede renteudgifter som skal betales set over et låns samlede løbetid på f.eks. 10, 20 eller 30 år.

Ud fra disse forudsætninger vil det billigste altid være lånet med korteste løbetid. Til gengæld bliver ydelsen så stor, at låntager er uden mulighed for at kunne betale denne.

Det afgørende er derfor, hvad låntager har mulighed for at kunne betale – også selv om det betyder en længere løbetid med deraf følgende større samlet rentebetaling.