#231044
morsdreng

En fast ejendom kan bestå af flere forskellige matrikelnumre. Ifølge dine egne oplysninger består den ejendom du påtænker at købe af 2 matrikelnumre med et samlet areal på 11 HA, og er i tingbogen sandsynligvis noteret som værende en samlet ejendom. Det er I denne forbindelse UDEN betydning, på hvilket matrikel nummer bygningerne faktisk er opført.

Men spørg kreditforeningen. eller den ejendomsmægler som medvirker ved salget og ikke her.