#231030
morsdreng

Du oplyser udgifterne til andelslejligheden til i alt 7.100 kr. månedligt, bestående af banklån og boligydelse.

Men der udover må du betale både el, vand og varme samt licens, forsikringer m.m. + lærebøger og andet studiemateriale,

Da SU i 2018 til udeboende på videregående uddannelse udgør 6.090 kr., forudsætter jeg, at dine oplyste indtægter er netto – efter skat. I så fald har du en månedlig indkomst på 5.300 + 4.500 kr. = ca. 9.800 kr.

Det giver dig månedligt 2.700 kr. til dækning af dit rådighedsbeløb samt til el, vand og varme, licens, forsikringer m.m. + evt. lærebøger..

Som SU lån kan du månedligt låne 3.116 kr.

MEN du overser en væsentlig ting, nemlig at du og din nu tidligere kæreste sandsynligvis begge har optaget lånet til køb af andelen og derfor også begge hæfter solidarisk for lånet. Ingen fornuftig bank vil på grundlag af din økonomi frafalde din ex. kærestes solidariske hæftelse hvilket betyder, at hun vil hæfte for det fælles lån, indtil dette er indfriet. Det kan du simpelthen ikke byde hende – eller dig selv.

Vær realistisk og glemt det. Sælg andelslejligheden så jeres solidariske hæftelse kan nedbringes eller måske helt forsvinde, så I derefter begge kan komme videre med jeres liv.