Forside Fora Privatøkonomi Realkredit lån 10/20 eller 30år Realkredit lån 10/20 eller 30år

#231028
Krisser

Historisk set vil du få mere i afkast ved at investere pengene (for eksempel på en pensionsopsparing – men om det er bedre end en fri opsparing afhænger også af skatteforhold, øvrig opsparing, mv.) end du betaler i rente og bidrag på realkreditlånet. Hvad afkastet bliver i fremtiden kan ingen sige, og med en investering følger også en risiko for tab, men med mange år til udbetaling er sandsynligheden for et merafkast ret høj.

En økonomisk gevinst er dog ikke det eneste der har værdi. Hvis I tillægger gældsfrihed en høj følelsesmæssig værdi, kan det sagtens være en fordel at afdrage hurtigt.

Rådgiveren kan kun rådgive om tallene. I må tage stilling til hvad følelserne betyder for jer. At kalde andre værdier end den rent økonomiske for dumme virker dog meget enøjet. Værdier er ikke mindre værd, bare fordi de ikke kan måles i penge.