#231024
morsdreng

Afdødes bank får besked om dødsfaldet via folkeregistret og banken spærrer så alle afdødes konti – herunder også fælleskonti med en efterlevende ægtefælle eller papirløs samlever og bankboks – indtil skifteretten har truffet afgørelse om, hvem der kan råde over afdødes konti.

Skifteretten får fra nogle banker direkte besked om afdødes indestående på konti og depoter i de pågældende institutter. Ellers er eller har det været alm. praksis, at banken oplyste skifteretten om dens engagement med den afdøde, inkl. evt. bankboks, idet de efterladte/ arvingerne pga. bankens tavshedspligt intet kan få oplyst, før end der foreligger en skifteretsattest.

Danske Bank oplyser dog, at de kun spærrer bankboks med én indehaver. Men regn alligevel med, at den efterlevende IKKE kan får adgang til boksen før skifteretten har besluttet hvordan boet skal behandles og der er udleveret en skifteretsattest. Får den længstlevende adgang til boksen og fjerner denne værdier herfra, kan dette give problemer, både i forhold til dødsboskifteloven, hvorefter der er pligt til at sikre afdødes værdier indtil skifteretten har truffet afgørelse om hvordan boet skal behandles, og i forhold til evt. andre arvinger. Værdierne i en bankboks er omfattet af dødsboskiftet og skal derfor også oplyses til skifteretten.

Det frarådes normalt, at lade alle husstandens penge stå på fællesejede konti, da dette vil give problemer når en af kontoejerne dør. I stedet anbefales det, at hver af parterne har en egen konto med et indestående der kan klare dagen og vejen indtil førstafdødes bo er færdigbe-handlet. Dette råd betyder, at parterne også bør få hver deres egen bankboks til opbevaring af egne værdier.