#230990
morsdreng

Opførelsen eller købet af et hus er den største enkeltinvestering som du som privatperson nogensinde vil foretage dig. Derfor bør du søge professionel rådgivning hos advokat og pengeinstitut i stedet for at søge rådgivning hos anonyme personer på et debatforum som dette.

INDEN du underskriver en entreprisekontrakt med firmaet som skal opføre huset, bør du lade en advokat gennemgå kontrakten og fremkomme med evt. ændringsforslag og bemærkninger til denne samt forklare dig betydningen af kontraktens indhold.

Du kan IKKE opføre et hus uden medvirken fra et pengeinstitut.
– Tilbyder entreprenøren/typehusfirmaet at finansiere opførelsen af huset, vil man forlange, at dit pengeinstitut stiller en bankgaranti til sikkerhed for, at du kan betale entreprisesummen på 1,8 million den dag huset er færdigt og du flytter ind.
– Finansierer entreprenøren/typehusfirmaet IKKE opførelsen af huset, skal du regne med at betale for byggeriet efterhånden som arbejdet skrider frem. Det forudsætter, at du enten har et byggelån i pengeinstituttet eller at betalingen sker med provenuet fra et forhåndslån i et realkreditinstitut, som kun kan udbetales mod en garanti fra dit pengeinstitut.
– Til den endelige finansiering af huset med realkredit og/eller vet. banklån, får du også brug for dit pengeinstitut.