#230986
morsdreng

Da huse i dag sættes til salg til kontantprisen, er udgiften til tinglysningsafgift som fremgår af salgsopstillingen alene udgiften vedrørende tinglysningen af skødet. Det vil sandsynligvis også fremgå af salgsopstillingen, men du kan selv kontrollere at det forholder sig sådan, da afgiften er på 0,6% af købesummen + yderligere 1.660 kr.

Optager du lån til finansiering af købet skal der vedrørende pantebrevene til realkreditinstitut og/eller bank betales en tinglysningsafgift på 1,5% af pantebrevets størrelse + yderligere 1.660 kr.