#230980
morsdreng

Du har ikke kun lånt dit navn ud, men været ”stråmand” for din far for at skjule, at han var den reelle ejer af firmaet.

Ifølge dine oplysninger blev der ikke skabt nogen værdi i firmaet, men en gæld til SKAT på 600.000 kr. som du kom til at hæfte for. Risikoen ved at være stråmand er netop, at man selv kan blive forpligtet at det forkerte billede af situationen som man medvirker til give omverdenen.

Du har nok været ung og naiv, men din far har handlet skrupelløst, egoistisk sandsynligvis også ulovligt ved at benytte dig som stråmand.

Et udlæg giver udlægshaveren sikkerhed for fremtidig betaling. En ejendom med et udlæg kan kun sælges hvis udlægget indfries eller med udlægshaverens accept.

Men hvorfor skal SKAT undlade at kræve udlægget indfriet blot for at du kan få penge fri til finansiering af dit næste hus?

Uden at kende indholdet af det indgåede forlig, kan ingen her svare på, om udlægget også bliver indfriet samtidig med forligets betaling. I øvrigt må familien allerede være vokset ud af huset, da du for kun få måneder siden indgik det forlig som skal betales om kun 3 måneder.

Du bør ikke længere være naiv, men søge professionel rådgivning hos en advokat eller rette henvendelse til den lokale advokatvagt, hvis en sådan findes i nærheden af din bopæl.