#230968
morsdreng

Svaret er kun den halve sandhed.

Det er ikke alle, der har ret til at erhverve fast ejendom i Danmark. Det fremgår af erhvervelsesloven. Begrænsningerne gælder uanset nationalitet, dvs. uanset om køber eksempelvis er dansk, norsk, græsk eller kinesisk statsborger. Hovedreglen er, at køber skal have fast bopæl i Danmark, have boet i Danmark i min. 5 år, eller have Justitsministeriets tilladelse til erhvervelse.

Du kan læse mere på nettet, hvis du søger på Erhvervelse af fast ejendom, hvor bl.a. tinglysning.dk og justitsministeriet.dk har oversigter over reglerne. Men der er også regler for bopælspligt som kan give problemer, hvis den ejendom man køber ikke skal benyttes som helårsbolig.

Det korte af det lange er, at man ikke vil få problemer hvis man køber en helårsbolig og flytter ind i denne. Er dette IKKE planen eller drejer det sig om et sommerhus, ser sagen anderledes ud. Men det kan du læse mere om på ovennævnte hjemmesider. Er betingelserne for at købe fast ejendom UDEN ministerens tilladelse ikke opfyldt eller får man ikke tilladelse, vil man blive pålagt at sælge huset indenfor en kort frist.

Det er derfor altafgørende at du opfylder betingdelserne for erhvervelse af fast ejendom, hvilket skal afklares INDEN du underskriver noget som helst. Ejendomsmægleren kender også reglerne, men da du har brug for juridisk rådgivning i forbindelse med købet bør du lade advokaten undersøge, om du opfylder erhvervelsesbetingelserne og bopælspligten.

Opfylder man betingdelserne, kan man godt have fast ophold (adresse) i England, Irland eller andre steder