#230922
Krisser

Test, jeg kan ikke gennemskue hvordan mit indlæg får dig til at konkludere, at det er bedre at fastholde den femårige profil frem for at skifte til en etårig.

Alt andet lige vil det give en merudgift på cirka 22 000 kroner at fastholde den femårige profil. Der er en potentiel gevinst ved den femårige profil hvis renten stiger, men også et potentielt yderligere tab hvis den falder. Det er en ret dyr lodseddel, især hvis spørger ikke har kontanterne til at dække et mertab.

Derudover vil lånet med den etårige profil som nævnt formentlig være billigere at indfri end det angivne, da det bør kunne indfris som pari-straks til kurs 100 mod at betale obligationsrenten for resten af året (altså otte tolvtedele af en procent af restgælden, eller omkring 8500 kroner plus differencerente og gebyrer). Det kan spørger i princippet også for den femårige profil, men her med obligationsrenten i yderligere fire år, hvilket umiddelbart bliver mere end ved en obligationsindfrielse. Samtidig vil kursen på en obligation som en underliggende mekanisme altid være gående mod 100 på indfrielsestidspunktet. Jo tættere obligationen kommer på udløb, desto mere dominerer denne mekanisme i forhold til rentepåvirkningen, så hvis renten er uændret i maj bør kursen på den etårige obligation være lavere end i dag.