#230860
Jen

Hej

Jeg vil lige tilføje, hvis banklånet ikke var offentlig gjort på tidspunktet hvor lånet blev solgt, til et privat firma, er salget af lånet, ikke en berettiget videregivelse af fortrolige oplysninger. Finanstilsynets afgørelse af 26.01 2018 se endvidere i Persondataloven.

Et Banklån må kun sælges til en anden Bank. se også kommentarerne i Lov om Finansiel Virksomhed af Thomas Brenøe 2016 § 117
Bestemmelsen beskytter også mod uberettiget udnyttelse af oplysninger.Det antages, at der kan udledes det generelle princip af finanstilsynets praksis, at hvis videregivelse ikke er berettiget, er udnyttelse af oplysningerne til det pågældende formål, heller ikke berettiget.