#230850
morsdreng

Banken oplyser INTET til Kommunen.

Til SKAT indberetter banken kun hvad man er forpligtet til ifølge skattekontrolloven, typisk årets renteindtægter og –udgifter, gæld og indestående pr. 31.12, salg af aktier og andre værdipapirer m.m. Hvad banken har indberettet til SKAT fremgår af din årsopgørelse fra banken pr. 31.12. i indkomståret. Hvad SKAT har fået af oplysninger fra banken fremgår af din personlige skattemappe, som du kan se på SKAT.dk.

Da der er tale om en andelsbolig, er der intet skøde som skal tinglyses eller forsynes med en ejendomsværdipåtegning og SKAT modtager derfor ingen oplysninger om salget af andelen.

MEN da salgssummen indgår på B´s konto kan B risikere, at banken interesserer sig for indbetalingen ifølge hvidvaskningslovens regler og udbeder sig nærmere oplysninger om denne og i værste fald måske endda indberetter indbetalingen som værende mistænkelig til Bagmands-politiets Hvidvasksekretariat.

Når salgssummen indgår på B´s konto kan du/I risikere, at indbetalingen betragtes som en gave, hvoraf der skal betales gaveafgift på mellem 15% og alm. indkomstskat (ca. 51%), afhængig af dit familieforhold til gavemodtageren. Kan modtageren ikke betale gaveafgiften, hæfter du sammen med modtageren solidarisk for denne.

Du oplyser intet om hvorfor salgssummen for din andelsbolig skal indgå på en anden persons konto. Er der ikke tale om en gave, risikerer du, at salgssummen forbruges af B, indgår i dennes eventuelle bo, eller at B´s eventuelle kreditorer foretager udlæg i beløbet. Man skal derfor tænke sig godt om inden man indsætter sine penge på andres konti.