#230806
morsdreng

Test – er du virkelig ikke klar over, at forudsætningen og grundlaget for at en bankkunde kan antage en uafhængig rådgiver til at varetage sine interesser overfor en bank er, at den pågældende har fået fuldmagt fra kunden og dermed er dennes fuldmægtig? Det er derfor jeg bringer spørgsmålet om fuldmagt og fuldmægtigen på banen.

Er der ingen fuldmagt, kan banken pga af sin tavshedspligt ikke give oplysninger til rådgiveren eller indgå nogen form for aftaler med denne, fordi hovedmanden/bankkunden kun bliver forpligtet overfor banken af aftaler som hans fuldmægtig indgår i hans navn og indenfor fuld-magtens grænser.

Derfor kan ingen operere som rådgiver for trådstarter uden fuldmagt, men spørgsmålet bliver først aktuelt, når rådgiveren retter henven-delse til banken. Det afgørende er derfor, at der bliver givet fuldmagt til rådgiveren, mens selve arten af fuldmagten ikke er nær så vigtig.