#230798
morsdreng

Som allerede oplyst, er det den som har penge til gode som skal bevise, at du skylder ham penge og IKKE dig der skal bevise det modsatte.

Det afgørende er, at du IKKE har lejet sommerhuset, hvilket du naturligvis skal fortælle udlejningsfirmaets inkassobureau og bede om at få en kopi af lejekontrakten i dit navn og underskrevet af dig som et bevis på at du er lejer. Når det påståede krav udspringer af leje af et sommer- hus, havde det været nærliggende straks at sende dig en kopi af lejekontrakten og ikke kun en faktura med tilhørende rykkere. Som oplyst, skal dine henvendelser i sagen ske pr. brev eller mail, da en telefonsamtale og dets indhold ikke kan bevises.

Inkassobureauet vil sandsynligvis ikke og må heller ikke fortsætte inkassationen hos dig, så længe der er berettiget tvivl om, at du skylder pengene. Og det vil der efter min vurdering være, hvis udlejningsfirmaet ikke kan fremlægger en lejekontrakt underskrevet af dig, hvis fakturaen og rykkerne ikke er sendt til din nuværende adresse, eller hvis man ikke kan fremlægge andet som sandsynliggør, at du er lejer af sommerhuset eller på andet grundlag er forpligtet til at betale for rengøringen. Selv det forhold, at du HAR modtaget den originale faktura og de 2 rykkere uden at reagerer herpå, fører i sig selv ikke til at du anses som værende skyldner.

Enten dropper man sagen, fordi det ikke kan dokumenteres at du skylder pengene, eller også fortsætter sagen ved byretten. Et betalings- påkrav vil sandsynligvis slet ikke komme på tale, fordi man er klar over at du bestrider gælden.

Men du skal reagere på de henvendelser som du måtte få fra den lokale by- eller fogedret, da manglende indsigelser eller svar fra din side kan føre til at du bliver dømt som skyldner.