#230794
morsdreng

Selv om det er forståeligt, at din bankrådgiver føler sig tilsidesat og desavouere på grund af din antagelse af en selvstændig bankrådgiver eller bankmægler, berettiger dette IKKE banken til at nægte at forhandle med den pågældende, naturligvis forudsat, at denne kan dokumentere at have fået fuldmagt hertil fra dig og holder sig indenfor fuldmagtens grænser.

Problemet har tidligere været nævnt i tråde på dette debatforum, så helt usædvanligt er bankens afvisning af en selvstændig bankrådgiver desværre ikke.

Det er IKKE usædvanligt at en kunde giver 3. mand fuldmagt til at disponere over en konto eller en endnu mere omfattende generalfuldmagt.
Der skal foreligge konkrete og meget tungtvejende grunde, før en bank er berettiget til at nægte at notere en fuldmagt eller at afvise de dispositioner som foretages i henhold til fuldmagten.

En selvstændig bankrådgiver eller bankmægler vil som professionel naturligvis forlange en skriftlig fuldmagt fra dig, som kan forelægges den eller de institutter som denne skal forhandle med på dine vegne.

Uden konkrete og tungtvejende grunde, er det utvivlsomt en overtrædelse af god skik, når en bank nægter at forhandle med en kundes fuldmægtig (uanset om denne betegnes som selvstændig bankrådgiver, bankmægler eller som noget 3.), når den pågældende har behørig fuldmagt fra bankens kunde.

Det bør du eller din uafhængige bankrådgiver meddele banken med besked om, at spørgsmålet ved fortsat nægtelse vil blive indbragt for bankens klageansvarlige og derefter for Pengeinstitutankenævnet.