#230776
morsdreng

Nu findes der noget som hedder forstikkelse af aktiver, stråmand og proforma retshandler. Da skyldner i fogedretten udtaler sig under strafansvar, skal der andet og mere til end blot kreditors påstand om, at skyldner er ejer af det pågældende aktiv som fremstår som eller oplyses at tilhøre 3. mand.

Jeg har selv haft en sag i fogedretten, hvor den bil som skyldner kørte rundt i blev oplyst som tilhørende skyldners søster. Bilen var købt med ejendomsforbehold og ved henvendelse til sælger lykkedes det at få fremsendt kopi af købekontrakten, hvori skyldner fremstod som køber samt kopier af giroindbetalingerne vedrørende de månedlige ydelser, som viste at skyldneren også betalte disse. Søsteren bekræftede yderligere ved kreditors telefoniske henvendelse til hende, at hun ikke var ejer af bilen og, at hun var vidende om, at broderen havde ladet denne indregistrere i hendes navn. Det bør være unødvendigt at oplyse, at der BLEV foretaget udlæg i bilen til sikkerhed for kreditors tilgodehavende hos skyldneren.

Det er langt fra det eneste eksempel. Der kan uden problemer findes massevis af eksempler på, at fogedretten har tilsidesat et ejerskab som værende proforma og foretaget udlæg i et aktiv som blev påstået eller fremstod som tilhørende 3 mand.