#230766
morsdreng

Du kan ikke trække indbetalingerne på en aldersopsparing fra i skat. Til gengæld skal du heller ikke betale skat af pensionsopsparingen, når den bliver udbetalt. Så den oplyste beskatning ved udbetaling på 20% lyder mærkeligt.

Udbetalinger af rater fra ratepensionen beskattes hos kunden som personlig indkomst. Udbetalinger i strid med reglerne i pensionsbeskat- ningsloven, beskattes med en afgift på 60 % af værdien af ratepensionen. Hvilket svarer til hvad du har fået oplyst

Som udgangspunkt vil bankens almindelige forretningsbestemmelser og øvrige vilkår, herunder også bankens gebyrer og øvrige priser være gældende mellem banken og dens kunde. Det vil være “op ad bakke” at påstå, at man aldrig har fået og/eller accepteret bankens bestemmel- ser, idet det er almen bekendt, at sådanne er gældende mellem en bank og dens kunde. Banken må ikke ensidigt forhøje sine gebyrer når det passer den. En evt. bestemmelse herom i dens forretningsbetingelser vil være ugyldig. En forhøjelse kræver en saglig grund og at den er varslet i rimelig tid overfor kunderne. Men det bør ikke komme bag på nogen, at også banker skal have betaling for det arbejde de udfører og at særligt opgørelsen af en ratepension med afregning overfor SKAT ikke kan ske uden arbejdsindsats fra bankens side.

Bed banken om at oplyse, hvor dens oplyste gebyr for opgørelse af kontiene fremgår og dokumentere, fra hvilket tidspunkt priserne er gældende eller blevet forhøjet samt hvornår og hvordan forhøjelsen er blevet varslet overfor bankens kunder.