#230752
morsdreng

Ja – og du tilhører tydeligvis type nr. 2, for med manglende viden kan man ikke forklare andre noget som helst.

Dine erfaringer med udestående i udlandet kan du slet IKKE overføre til danske forhold og er derfor sagen uvedkommende.

Finder du det betrykkende, at enhver med et påstået tilgodehavende hos dig kan indbringe dette for fogedretten, som derefter kan foretage udlæg i dine eventuelle udlægsegnede aktiver, dvs. hus, bil, båd, campingvogn, opsparing m.m., alene på baggrund af en faktura, som enhver kan udfærdige i op til flere farver ved hjælp af de skabeloner hertil som findes på enhver PC?

For at kunne en sag kan indbringes for fogedretten skal der være et grundlag der IKKE efterlader nogen tvivl om at kravet består. De mulige grundlag for tvangsfuldbyrdelse fremgår af Retsplejelovens § 478 – en faktura, er alene er udstederens påstand om at have penge til gode, indgår naturligvis IKKE som en mulighed.

Fortsæt du blot dine indlæg, som kun graver dig dybere ned i det hul af uvidenhed, som du allerede befinder dig i.