#230734
morsdreng

Det er korrekt, at kun ejeren af en bolig – her Peter – kan give andre pant i boligen.

Men der er alligevel følgende muligheder:

Lars optager et lån, som Peter stiller sikkerhed for i form af et ejerpantebrev i sin andelsbolig. Her “hæfter” Peter kun med pantet i ejendommen og IKKE personligt.

Lars og Peter optager sammen et lån som begge hæfter solidarisk for, medmindre långiver accepterer andet. For dette lån stiller Peter også sikkerhed i form af pant i sin andelsbolig.

Da der er tale om en andelsbolig, kan andelsboligforeningens vedtægter indeholde begrænsninger i adgangen til pantsætning af andelen, f.eks. til 80% af værdien.

Men hvorfor kaste sig ud i en sådan konstellation. Af hæfte solidarisk sammen med andre giver erfaringsmæssigt problemer, især når/hvis gælden misligholdes eller samarbejdet ophører og er derfor noget som sædvanligvis frarådes på det kraftigste.

At stille sikkerhed for andres gæld kan sammenlignes med en kaution og frarådes sædvanligcvis også. Hvorfor skal Peters andelsbolig bruges til sikkerhed for et lån til Lars? Og hvorfor skal Peter også hæfte som skyldner på lånet til Lars? Enhver seriøs rådgiver vil fraråde Peter at stille sin andelsbolig som sikkerhed for et lån til Lars og at blive meddebitor på lånet til Lars.