#230714
morsdreng

Når du giver gaver, der overstiger niveauet for sædvanlige lejlighedsgaver (julegaver, fødselsdagsgaver osv.) skal modtageren enten betale gaveafgift eller indkomstskat.

Den kreds af personer, som skal betale gaveafgift, skal kun betale gaveafgiften i det omfang gaven overstiger et afgiftsfri bundbeløb på 64.300/22.500 (2018-sats), der reguleres hvert år. Du kan finde oplysninger om hvem der er omfattet af personkredsen på internettet.

Der skal derfor IKKE betales skat af en gave fra forældre til børn, kun gaveafgift og kun hvis beløbet i 2018 overstiger 64.300 kr.

Det vil derfor IKKE være en god ide at give barnet obligationer til en kursværdi på 200.000 kr., idet der i så fald skal betales gaveafgift (15%) af den del af vrædien som overstiger 64.300 kr. Det vil være bedre at fordele gaven over flere år ved kun at give barnet en årlig gave i form af obligationer som holder sig under den årlige grænse på 64.300 kr.

Du skal også være opmærksom på, at du i forbindelse med ydelsen af gaven har mulighed for at bestemme, at gaven skal være barnets særeje og dermed holdes udenfor en kommende skilsmisse, båndlægge gaven i en årrække eller indtil visse betingelser er opfyldt samt bestemme, at gaven skal være fritaget for retsforfølgning,, men det må du hellere tale med en advokat om.. Er barnet under 18 år er der andre muligheder.