#230698
Anonym

Hmm. Jeg tror vi er enige og at du ikke helt har forstået mit indlæg. Du skriver i øvrigt om kreditoplysningsbureauer og mener vel eks. RKI. Sagen drejer sig om salg af fordringer til 3. mand. Som der står i kendelsen, så kan et sådant salg ikke finde sted før banken har fået dom for sit krav og der har været afholdt fogedretsmøde. Det er da rigtigt forstået at det ikke giver mening at have ret til at sælge en fordring, såfremt man ikke samtidig kender debitor. Men det er jo underforstået.