#230606
John Hjortshøj Jensen

Alle indbetalinger til privat konti, burde være i Nationalbankens regi, så kan man selv flytte rundt til de banker man ønsker at entrerer med, og som er billigst som kontoudbyder. Kan bankerne ikke tjene nok på kundernes indestående, er De måske ikke dygtige nok.