#230602
thsv

Nej, jeres samlede gæld vil være lavere for samme nettoydelse:

1) kursen på afdragsfrit 2% er 1,5 point lavere = højre obl.restgæld.
2) Der betales 0,3% eller mere ekstra i adm.bidrag for afdragsfrihed, en dyr pris i forhold til de afdrag man betaler.
3) Hvis jeres banklån er til en rente på 10% eller mere kan det derfor betale sig at vælge afdragsfrit fastforrentet lån.

Lån med variabel rente er typisk kontantlån, hvor kursen er med til afgøre rentesatsen på lånet.
Specielt F5-lån er farlige, da renten bindes i 5 år til en højere rente end den gældende korte rente.
Og de giver ingen kursgevinst ved indfrielse skulle renten være steget i løbet af de 5 år.