#230570
morsdreng

En ny etableret villalejlighed, hvor den tidligere ejer køber en villa og opdeler den i to villalejligheder ér noget helt andet end en ejerlejlighed.

Når du allerede har købt lejligheden, må du eller din bank have lavet et budget for at konstatere, om du har råd til boligen. Boligskat/ejen-domsværdiskat samt dine øvrige udgifter vedrørende lejligheden bør fremgå af budgettet. I øvrigt er der i praksis ikke den store forskel mellem en ideel anpart og en ejerlejlighed. I begge tilfælde betaler ejeren sine egne lån og udgifter vedrørende ejendommen samt fællesudgifterne, med den forskel at en ejerlejlighed er en selvstændig enhed med egen ejendomsværdi med hvad deraf følger..

At opdele en 2 families-ejendom i ejerlejligheder er ikke bare noget man lige gør. Det er bl.a. derfor mange ejere har valgt i stedet at opdele en sådan ejendom i ideelle anparter.

At købe en ejerlejlighed under opdeling, uden at kende sine fremtidige udgifter og uden at have sagkyndig rådgivning kan kun frarådes.