#230554
morsdreng

Du har købt hus nr. 2 betinget af bankens godkendelse, men er utilfreds med, at banken ikke vil godkende købet. Det er den omvendte verden, for sædvanligvis er det sælger der er utilfreds, hvis købers rådgivere nægter at godkende handelen.

MEN du oplyser også, at den betingede købsaftale blev lavet fordi du har et hus som først skal sælges. En sådan betingelse skal fremgå af købsaftalen og opnås kun indirekte og ad “bagvejen” ved hjælp af et bankforbehold. Havde banken ikke nægtet at godkende dit køb af hus nr. 2, havde du i dag stået med 2 huse. Så hvad er det du er utilfreds med?

At gælden bliver for stor hvis du sidder med 2 huse bør ikke komme bag på nogen. Din samlede gæld, vil indtil hus nr. 1 er solgt, bestå af din nuværende gæld + købsprisen for hus nr. 2, og må som udgangspunkt maksimalt udgøre 3.5 gange husstandens bruttoindkomst og her ligger nok forklaringen på bankens manglende godkendelse Alternativt skal du have så stor en indkomst, at du i længere tid kan betale udgifterne på begge huse.

Derfor vil det heller ikke hjælpe at forsøge sig hos andre kreditforeninger eller at indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, som hverken kan pålægge banken at låne dig penge eller at godkende dit køb.