#230484
morsdreng

Betaler du ikke dine kreditorer, vil de kunne foretage udlæg i dine aktiver, herunder hus, campingvogn, båd, bil, opsparing m.m.

Der er dog visse undtagelser, bla. kan udlæg ikke foretages i genstande til en værdi af op til 3.000 kr. som er nødvendige for din eller hustandens erhverv eller uddannelse, hvilken f.eks. kan være en bil, som du bruger for at komme på arbejde eller i skole.

Dernæst kan fogedretten have en undergrænse for værdien af biler som den vil foretage udlæg i. Hvor denne grænse ligger kan svinge både over tid og fra fogedret til fogedret. For at kunne afgøre hvor grænsen ligger, skal man have adgang til foged- og landsretternes aktuelle praksis på området, hvilket jeg ikke har. Men ifølge min erfaring, som ligger nogle år tilbage, kan grænsen for udlæg i en bil ligge væsentligt under 10.000 kr.

Men under alle omstændigheder er det ikke særligt “smart” at købe en bil, blot fordi denne har så lille en værdi, at fogedretten måske ikke vil foretage udlæg i denne.

Det vil være langt sundere først at købe bil når du har fået styr på dine økonomiske forhold og iøvrigt er det ikke uprtoblematisk at låne penge til køb af bil, hvis man i forvejen har en gæld som man ikke kan eller vil betale.